Lid worden

De Vereniging voor Klachtrecht is dé beroepsvereniging voor ieder individu werkzaam in de klachtenbehandeling. Wij willen de motor zijn in de professionalisering en continue verbetering van de klachtbehandeling en daarmee een bijdrage leveren aan de (rechts)bescherming van de burger en een goed functionerende overheid. Dit doen we o.a. door het bieden van een platform waarin kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld

Wie kunnen lid worden?

Iedereen, individuen en organisaties, die zich beroepshalve bezighouden met of geïnteresseerd zijn in:

  • ​interne of externe behandeling van klachten;
  • ​wetgeving, beleidsvorming, onderzoek en onderwijs over klachtrecht of de behandeling van klachten;
  • andere aan klachtrecht gerelateerde werkzaamheden.

Contributie

De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2020 € 175,- per jaar.

Voordelen

Leden ontvangen vier keer per jaar het Tijdschrift voor Klachtrecht. Leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de studie- en netwerkmiddagen. De middagen staan weliswaar ook open voor niet-leden, maar voor de leden is de deelname kosteloos (voor één persoon per lidmaatschap). De leden hebben toegang tot de afgeschermde delen van deze website en hebben zo de mogelijkheid op digitale inzage van het Tijdschrift voor Klachtrecht.

Voor vragen over het lidmaatschap, de activiteiten van de vereniging en voor aanmelding kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging.

Aanmelden nieuw lid VvK

Uw gegevens

Gegevens instelling

Adres

Factuurgegevens

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacystatement pagina voor meer informatie.