Studiedagen

Procedurele rechtvaardigheid

De volgende studie- en netwerkmiddag zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2024 met als onderwerp:. Procedurele rechtvaardigheid. Deze middag vindt plaats op de mooie locatie: de Zalen van Zeven, locat...

Lees meer

Goed communiceren bij klachtbehandeling

Prof. dr. Carel Jansen (1952) is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en research fellow aan de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij publiceert over zijn onderzoek in Nederla...

Lees meer

De positie van de beklaagde ambtenaar

Een onderwerp waarover Caroline Koetsenruijter een artikel schreef in ons eerste Tijdschrift voor Klachtrecht van dit jaar. Tijdens deze studiemiddag bespraken Ed van Meer en Nienke van Osch de invloe...

Lees meer

Etnisch profileren

De inleiding van de studiemiddag werd verzorgd door de substituut Nationale ombudsman dr. Joyce Sylvester. Zij gaf een toelichting op klachten over etnisch profileren die bij het bureau Nationale ombu...

Lees meer

Beroepsquerulant of contactintensieve burger

‘Contactintensieve burger’ is in elk geval een meer neutrale term. Waar komt het gedrag van deze burgers vandaan? En hoe kunnen we ermee omgaan? Deze vragen kwamen naar voren tijdens de studiemiddag v...

Lees meer

Digitalisering en dienstverlening

Bij een veranderde dienstverlening komen ook de klachten die overheden krijgen van burgers in een ander perspectief te staan. Voor veel burgers betekent de digitale overheid dat veel diensten makkelij...

Lees meer