Missie

De Vereniging voor Klachtrecht is een zich ontwikkelende beroepsvereniging voor iedereen die werkzaam is in klachtbehandeling. Het merendeel van de aangesloten leden werkt in de publieke sector, maar steeds meer klachtbehandelaren uit andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, weten de weg naar de VvK te vinden.

De VvK organiseert tweemaal per jaar een goed bezochte studiemiddag over een voor de doelgroep actueel thema en brengt via Boom Uitgevers het Tijdschrift voor Klachtrecht uit.