Redactie

Onze redactie is voortdurend bezig met het verzamelen van en schrijven over actuele ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht.

nico arkenbosch
Mr. drs. N.H.A. (Nico) Arkenbosch Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Coördinator Nationale ombudsman
Alex
A.H.H. (Alex) Hazeweijer Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Adviesmedewerker CAK
Paul Herfs (002)
Dr. P.G.P. (Paul) Herfs Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Ombudsman personeel bij de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht
Peter Kallenbach
Mr. H.P. (Paul) Kallenbach Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Adviseur klachten IND
Jolanda Meijer
J.M. (Jolanda) Meijer Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Concern klachtencoördinator gemeente Utrecht
Arnt Mein
Mr. dr. A .G. (Arnt) Mein Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht (Hoofdredacteur)
Lector Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam
Drs. A.J.T.M. (Sandra) van Noord Redactiesecretariaat
p/a Secretariaat bureau Cantrijn
Liesbeth
Drs. E.Q.M. (Liesbeth) Veltmans Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Hoofd Strategie en beleid UWV
Sabine Wesseldijk
Mr. S.M.C. (Sabine) Wesseldijk Redactie Tijdschrift voor Klachtrecht
Onderzoeker Nationale ombudsman