Actualiteiten op het gebied van integriteit en sociale veiligheid

Op dinsdag 21 november 2023 organiseerde de VVK een studie- en netwerkmiddag die in het teken stond van actualiteiten op het gebied van Integriteit en sociale veiligheid. De bijeenkomst vond plaats bij de Zalen van Zeven in Utrecht.

Fatou Tevette heeft ons deze middag bijgepraat over actualiteiten op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Zij is ingegaan op de recente en nog komende wijzigingen in de klokkenluidersregelgeving. En vooral op de gevolgen daarvan voor de praktijk van het klagen en melden, denk o.a. aan het meldsysteem van organisaties. Zij heeft daarbij ook voorbeelden en aandachtspunten besproken uit haar praktijk.

Sinds 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (deels) actief. Er zijn meer veranderingen in dit kader in zicht. De bedoeling van de wijzigingen is dat melders van vermoedens van misstanden beter worden beschermd. Ook moet het vanaf volgend jaar mogelijk zijn om anoniem te melden. Deze wet vraagt onder meer om een goede implementatie in de meldsystemen van organisaties. In de dagelijkse praktijk blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de uitwerking hiervan. Er wordt ook regelmatig geworsteld met de vraag of er sprake is van een klacht of een melding van een vermoeden van een misstand. Een andere complicatie is dat het de bedoeling is om ‘klokkenluiders’ beter te beschermen. In de praktijk echter blijken of worden klagers of melders van integriteitsschendingen na verloop van tijd ‘klokkenluiders’ of vice versa. Enkele markante praktijkvoorbeelden hiervan kwamen aan bod.

Fatou Tevette is oud-advocaat en adviseur integriteit en sociale veiligheid. Zij werkt als adviseur voor de afdelingen Integriteit en Sociale veiligheid bij het CAOP. Mede dankzij haar voormalige werk als advocaat met als focus ambtenarenrecht en (publiek) arbeidsrecht, is zij gespecialiseerd in het hele spectrum van integriteit, klachtbehandeling, ambtenarenrecht en (publiek) arbeidsrecht. In adviestrajecten over (mogelijke) integriteitsschendingen en bij uiteenlopende commissies heeft zij te maken gehad met vertrouwelijke en politiekgevoelige dossiers. Zij verzorgt al jarenlang verschillende bijeenkomsten en trainingen, onder meer over (thema’s die raken aan) integriteit en sociale veiligheid. Verder adviseert Fatou regelmatig over meld- en klachtenregelingen of stelt deze op.

Netwerken
Het tweede gedeelte van de middag zijn we opnieuw met elkaar in groepen in gesprek gegaan aan de hand van kaarten met vragen over ons vakgebied. Het blijkt een succesformule en een plezierige manier om met elkaar in contact te komen en kennis van de praktijk te delen. Het laatste gedeelte van de middag hebben we het netwerken op een informele manier voortgezet tijdens een borrel met hapjes.