Beroepsquerulant of contactintensieve burger

Elke overheidsorganisatie kent ze: de lastige veelklagers, de querulanten. Maar is de kwalificatie ‘lastig’ wel op zijn plaats? Zíjn ze lastig of ervaren wíj hen als lastig?

‘Contactintensieve burger’ is in elk geval een meer neutrale term. Waar komt het gedrag van deze burgers vandaan? En hoe kunnen we ermee omgaan? Deze vragen kwamen naar voren tijdens de studiemiddag van de Vereniging voor Klachtrecht op woensdag 21 november 2018, waar maar liefst 105 leden van de vereniging en 62 introducees op afkwamen.

De inleiding van de studiemiddag werd verzorgd door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij lichtte toe hoe bestuursorganen in de ogen van de Nationale ombudsman kunnen omgaan met de contactintensieve burger.

De hoofdspreker van de middag was Prof. Dr. Frank Koerselman. Hij is psychiater en emeritus-hoogleraar aan het UMC Utrecht en was daarnaast hoofd van de afdeling psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.

Hij is ook na zijn pensioen nog steeds verbonden aan het UMC Utrecht, waar hij colleges geeft, artsen-in-opleiding superviseert en adviseert over ingewikkelde casuïstiek. Koerselman is daarnaast sinds meer dan 35 jaar actief als psychiatrisch deskundige in de civiel- en bestuursrechtelijke sector.

Het verslag van deze studiemiddag is hier te vinden.

Deel dit bericht via