Digitalisering en dienstverlening

De overheid gaat digitaal op alle fronten. Niet alleen instellingen als de Belastingdienst, UWV en SVB, maar ook alle gemeenten zijn druk bezig hun dienstverlening aan te passen aan de digitale werkelijkheid. Daarmee verandert ook de dienstverlening van de overheid aan de burger.

Bij een veranderde dienstverlening komen ook de klachten die overheden krijgen van burgers in een ander perspectief te staan. Voor veel burgers betekent de digitale overheid dat veel diensten makkelijker te bereiken zijn; vaak zelfs 24/7. Anderen ervaren extra moeilijkheden en obstakels als diensten slechts of voornamelijk digitaal kunnen worden afgenomen. Laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite met de digitale portalen van de overheden. Maar ook doorsnee burgers kunnen lang niet altijd overweg met de zegeningen van de digitalisering. Waar de overheid digitaal gaat heeft de burger niet veel te kiezen en moet digitaal meegaan.

Daarover ging de studiemiddag op donderdag 20 april 2017. Sprekers waren Rogier de Haan, ombudsman van omroep MAX, digicommissaris Bas Eenhoorn en Maarten Schurink, voorzitter van de raad van bestuur van de SVB.

Het verslag van de studiemiddag is hier te vinden.

Deel dit bericht via