Een ander perspectief op lastig klaaggedrag

Op 19 mei 2022 heeft de studiemiddag met het onderwerp 'Een ander perspectief op lastig klaaggedrag' plaatsgevonden.

De studiemiddag was net als in november 2021 hybride . Dat betekent dat deze zowel online was gepresenteerd (via een besloten YouTube link),als ook fysiek kon worden bijgewoond bij studio EMMA in het centrum van Den Haag.

Het bestuur is verheugd dat deze studiemiddag is ingevuld door Caroline Panis, (senior) klachtenfunctionaris Amsterdam UMC locatie VUmc, bestuurslid van de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en luitenant-kolonel Hendrik-Jan van Tilburg, Hoofd Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie.

In de praktijk van de klachtbehandeling hebben we allemaal te maken met lastig klaaggedrag. Vanuit twee verschillende sektoren met een eigen aanpak, de zorg en defensie, belichten we dit lastige klaaggedrag. Vanuit welke context wordt er gewerkt? Wie klagen er? Welk lastig klaaggedrag speelt daar en hoe gaan we ermee om? Wat werkt goed en welke do’s en don’ts komen daaruit naar voren?

Caroline Panis

Caroline Pasis studeerde aan de Academie voor Diëtetiek en Voedingswetenschappen in Nijmegen, volgde de post Hbo-opleiding tot eerstegraads leraar gezondheidszorg aan de RUL in Maastricht en rondde de master zorgmanagement iBMG af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast volgde zij een opleiding tot mediator bij CVC Haarlem. Zij is werkzaam geweest als diëtist met specialisatie hoofd-hals- oncologie (in Eindhoven, LUMC en VUmc), als adviseur kwaliteit en vanaf 2013 als (senior) klachtenfunctionaris in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij is sinds 2016 bestuurslid van de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) met de portefeuille deskundigheidsbevordering.

Hendrik-Jan van Tilburg

Hendrik-Jan is Hoofd Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie. Vanuit die rol is hij samen met anderen belast met de eerstelijns personeelszorg op psychosociaal gebied. Hij verleent individuele hulpverlening en dienstverlening aan alle medewerkers van defensie, thuisfront, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en ondersteunt hij het Nederlands Veteraneninstituut in de zorg voor veteranen. De dienst heeft een telefonische hulpverleningslijn en neemt buiten diensturen het veteranenloket waar. Dit betekent in de praktijk dagelijks vele telefoontjes, vaak van ontevreden en kwetsbare doelgroepen.

Deel dit bericht via