Etnisch profileren

Binnen overheidsorganisaties is diversiteit een begrip geworden. Een aspect van diversiteit, de multiculturele overheid, vergt inzicht in de interculturele communicatie. Hoe wij elkaar bejegenen komt veelal voort uit onbewust gedrag. Hoe dit mechanisme werkt, hoe dit te herkennen en wat de impact hiervan is op het werk van klachtbehandelaars, was het onderwerp tijdens de studiemiddag van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK) op donderdag 11 april jl.

De inleiding van de studiemiddag werd verzorgd door de substituut Nationale ombudsman dr. Joyce Sylvester. Zij gaf een toelichting op klachten over etnisch profileren die bij het bureau Nationale ombudsman binnenkomen, wat deze klachten voor impact hebben en wat de Nationale ombudsman hierin kan betekenen.

Eén van de twee hoofdsprekers van de middag was de heer Sidney Mutueel (MA). Hij is politiechef Noord-Oost Brabant en docent/onderzoeker diversiteit aan de politieacademie. Aan de hand van onder meer zijn ‘overtuigingsmodel’ liet hij zien hoe wij etnisch profileren kunnen herkennen en de kloof tussen werkelijkheid en gepercipieerde werkelijkheid kunnen dichten.

De tweede spreker van de middag was de heer Jair Schalkwijk. De heer Schalkwijk is jurist en onder meer mede-initiatiefnemer van 'Control Alt Delete', een landelijke organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en vaste samenwerkingspartner van Amnesty International. Hij nam de deelnemers mee in de casuïstiek met betrekking tot klachten op het gebied van etnisch profileren.

Het verslag van deze studiemiddag is hier te vinden.

Deel dit bericht via