Klachten na de decentralisatie: waar staan we?

Op woensdag 18 november vond de tweede studiemiddag van dit jaar plaats, met als thema Klachten na de decentralisatie: waar staan we? Voorafgaand aan de studiemiddag was er een lunch ter ere van het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Klachtrecht.

In november is er bijna een jaar verstreken sinds de transities van jeugdzorg, Wmo en participatie. Hoe loopt het? Een van de indicatoren ter beantwoording van die vraag zijn de klachten. Juist in de startfase kunnen gemeenten leren van de klachten. Maar is hun organisatie daarop ingericht? Is er een goed, laagdrempelig klachtproces? En sluit deze aan op de klachtenbehandeling in de zorgsector zelf?

Sommige gemeenten hebben hun klachtenbehandeling goed op orde; andere zijn nog volop zoekende. Alle reden voor wethouders, klachtenbehandelaars en klachtencoördinatoren en andere geïnteresseerden om ervaringen uit te wisselen, naar inspirerende sprekers te luisteren en met hen te discussiëren. Alice van ’t Klooster en Janny Nab gaven een presentatie. Zij zijn beiden werkzaam bij het regionaal Ombudsplein Gooi en Vechtstreek, dat inwoners terzijde staat die onvrede ervaren in het sociaal domein. De titel van hun bijdrage is: ‘Tegenkracht in het sociaal domein. Klacht opvang, bemiddeling en onderzoek Regio Gooi en Vechtstreek’. Ook Marga Timmers verzorgde een presentatie. Zij is specialist op het gebied van klachtenmanagement in de zorg en zal spreken over kaders en uitdagingen van het klachtenmanagement in het sociaal domein.

Na de presentaties volgde een forumdiscussie, onder leiding van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. In het forum namen plaats Marga Timmers, Bert de Ridder, ombudsfunctionaris sociaal domein Gooi en Vechtstreek en Ton Lensen, voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Francien Rosing van de inspectie SZW vertelde over de verkennende studie Klachten en signalen in het sociale domein.

Tijdens de feestelijke lustrumlunch sprak Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein en burgemeester van Dalfsen, een rede uit, met als titel De decentralisaties zijn groter dan wij zijn.

Het verslag van de diverse presentaties vindt u hier.

Deel dit bericht via