Klachten over privacy en privacy in klachten

De studiemiddag van 13 april 2016 had als thema Klachten over privacy en privacy in klachten.

Spreker was Marte van Graafeiland, advocaat bij Pels Rijcken en privacydeskundige. Ze gaf een overzicht van de basisbeginselen, die voor de praktijk van de klachtenbehandelaar van belang kunnen zijn. Ze begon met een algemene inleiding over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij ze inging op het toepassingsbereik van de wet, ze formuleerde zes vuistregels van gegevensverwerking, sprak over transparantie en over gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties.De middag eindigde met vragen aan en uit de zaal. Het verslag van haar presentatie en de door haar gebruikte sheets zijn hier te vinden.

Deel dit bericht via