Procedurele rechtvaardigheid

De volgende studie- en netwerkmiddag zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2024 met als onderwerp:. Procedurele rechtvaardigheid. Deze middag vindt plaats op de mooie locatie: de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 te Utrecht. Zie https://dezalenvanzeven.nl/route-boothstraat/ . U bent vanaf 13.30 uur welkom.

Voorafgaand aan de studiemiddag vindt om 13.45 uur een ALV plaats. De agenda en bijbehorende stukken worden voor de vergadering toegestuurd.
De studie- en netwerkmiddag start om 14.00 uur met een opening door onze voorzitter, Reinier van Zutphen. Aansluitend vindt er een korte presentatie plaats van nieuwe ontwikkelingen over de nieuwe website, een nieuwe app en het tijdschrift.

Vervolgens start om ongeveer 14.30 uur het inhoudelijke gedeelte van de studiemiddag.

Het bestuur is verheugd dat Prof. dr. Kees van den Bos, Hoogleraar Sociale Wetenschappen, Psychologie Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie komt spreken op de studiemiddag.

Kees van den Bos is sinds 2001 hoogleraar Sociale Psychologie met Inbegrip van de Sociale Psychologie van de Organisatie en sinds 2013 tevens hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Hij heeft veel publicaties op zijn naam waar recentelijk het boek Elkaar eerlijk behandelen (2023) aan toegevoegd is.

Het boek gaat over maatschappelijke conflicten in onze democratische rechtsstaat. Er wordt uitgediept hoe een oprecht eerlijke behandeling (‘waargenomen procedurele rechtvaardigheid’) in interacties tussen burgers en belangrijke sociale instituties (zoals de overheid, het recht en de wetenschap) kan bijdragen aan het voorkomen van onterecht wantrouwen, oplaaiende maatschappelijke polarisatie en overdreven achterdochtig denken.
Kees van den Bos neemt ons mee in zijn verhaal over hoe en waarom waargenomen procedurele rechtvaardigheid goede mogelijkheden biedt om maatschappelijk ongenoegen te voorkomen. Het gaat erom dat mensen op een eerlijke en rechtvaardige manier worden behandeld. Dat er beleefd en met respect met hen wordt omgegaan en dat er serieus naar hun mening wordt geluisterd door competente autoriteiten die aangeven dat mensen ertoe doen in hun leefomgeving en in de samenleving. Dit kan helpen om belangrijke gevallen van wantrouwen te herstellen, conflicten tussen gepolariseerde groepen te temperen, en sterk achterdochtige ideeën over samenzweringen door elites of andere autoriteiten in deze wereld te voorkomen.
Kortom zijn verhaal is uitermate belangrijk en een must voor iedereen die met klachtbehandeling in aanmerking komt.
Na zijn presentatie is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

NETWERKEN
Het netwerken vindt na afloop van het inhoudelijke gedeelte plaats onder het genot van een borrel met hapjes.

AANMELDEN
Om deze middag succesvol te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij van tevoren weten hoeveel leden hieraan willen deelnemen. U wordt daarom verzocht om u vóór 12 april 2024 via deze link aan te melden voor de ALV en de studiemiddag.

Wij bevelen deze middag van harte aan en hopen op een grote opkomst!

Deel dit bericht via